Báo giá kệ gỗ thanh ngang 2023 –( 0397469999 - 0926910000)

Bản rộng 20cm: ( Khách đặt theo yêu cầu giá là 220k/mét dài gỗ dày 1.6cm)

 1. Kệ 40x20: 100k/thanh

 2. Kệ 60x20:140k/thanh

 3. Kệ 80x20:170k/thanh

 4. Kệ 100x20:200k/thanh

 5. Kệ 120x20:250k/thanh

-----------------------

Bản rông 15cm(Khách đặt theo yêu cầu giá là 200k/mét dài gõ dày 1.6cm)

 1. Kệ 40x15: 80k/thanh

 2. Kệ 50x15: 100k/thanh

 3. Kệ 60x15:120k/thanh

 4. Kệ 80x15:150k/thanh

 5. Kệ 100x15:180k/thanh

 6. Kệ 120x15cm:230k/thanh

--------------------

Bản rộng 25cm( Khách đặt theo Yêu cầu giá là 320k/mét dài gỗ dày 3cm)

 1. Kệ 60x25cm: 200k/thanh

 2. Kệ 80x25cm: 280k/thanh

 3. Kệ 100x25cm: 320k/thanh

 4. Kệ 150x25cm: 480k/thanh

 5. Kệ 200x25cm: 650k/thanh